De Vonder, optimaal in ontwikkeling!
Samenwerkingsverband Peelland

Ondersteuningsprofiel en zorgplan
Op basisschool De Vonder willen we elk kind de begeleiding en ondersteuning geven die het nodig heeft, op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. We zien hierbij de ouders als gewaardeerde partners en willen dit graag samen met hen realiseren.  Vanaf het moment dat uw kind wordt aangemeld, heeft onze school een zorgplicht. Dit wil zeggen dat we de verplichting hebben om uw kind de best mogelijke zorg te bieden óf – als dit niet binnen onze mogelijkheden ligt - om samen met u een school te vinden waar dit wél kan.
Het is dus van belang dat u vóór aanmelding goed geïnformeerd bent over de mogelijkheden en ondersteuningsvoorzieningen die onze school te bieden heeft. Een uitgebreide omschrijving en verantwoording hiervan vindt u in ons ondersteuningsprofiel. Hierin kunt u precies vinden welke expertise wij in huis hebben, welke zaken nog in ontwikkeling zijn, maar ook  waar de grenzen van onze mogelijkheden liggen.  In een aantal gevallen kunnen wij gebruik maken van specifieke deskundigheid die op een andere school aanwezig is. Alle Prodasscholen en andere basisscholen binnen het Samenwerkingsverband zorgen samen voor een ‘dekkend aanbod’  van deskundigheid en ondersteuningsmogelijkheden binnen de regio.
Naast dit ondersteuningsprofiel hebben wij ook een zorgplan. Hierin staat omschreven hoe we deze ondersteuning georganiseerd hebben; o.a. welke niveaus van zorg we hebben, welke cycli hierbij gevolgd worden en hoe we dit alles plannen, uitvoeren en evalueren.
In het uitgebreide zorgplan wordt ook verwezen naar gerelateerde protocollen en beleidsstukken. Een lijst van deze stukken vindt u bij de inhoudsopgave van het zorgplan. 

Samenwerkingsverband Peelland - de Site


 
De Vonder op Twitter
Willem Alexanderlaan 3 5712 CA Someren-Eind t 0493 492130 e infodevonder@prodas.nl