De Vonder, optimaal in ontwikkeling!

De ouderraad
 

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van basisschool de Vonder,
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2018-2019 willen wij u informeren over de samenstelling en werkwijze van de ouderraad. Ook dit jaar zijn alle groepen weer voorzien van 1 of 2 klassenouders. Alle klassenouders samen vormen de ouderraad. De ouderraad is een afvaardiging van oudervereniging basisschool de Vonder. Onze ouderraad wordt voorgezeten door een bestuur. Het bestuur heeft voorafgaand aan de ouderraadvergaderingen overleg met directeur Suzanne Snijders. Suzanne is namens het schoolteam ook aanwezig bij de ouderraadvergaderingen. De ouderraad komt  6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen.  

Tijdens de vergaderingen evalueren we de activiteiten die geweest zijn en kijken vooruit op de activiteiten die gaan komen.  Denk hierbij aan, sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolfotograaf, schoolreis en oudercafé. Een kort verslag  van de ouderraadvergadering  vindt u op de schoolsite onder kopje Ouder /Ouderraad. Elk ouderraadlid kiest per jaar een paar activiteiten die zij/hij met een paar leerkrachten gaat organiseren, waar vervolgens onze kinderen veel plezier aan beleven.
Naast de algemene activiteiten op school zorgen de klassenouders ook voor het regelen van vervoer bij excursies of uitstapjes en voor hulpouders bij activiteiten op school zoals de spelletjesochtend bij de kleuters. Kortom leerkrachten kunnen voor al deze activiteiten een beroep doen op de klassenouders.

Heeft U vragen, tips, ideeën voor de ouderraad laat het ons weten!

Wij wensen iedereen een fijn schooljaar toe!
Namens de ouderraad,
Petra Thijs (oudersdevonder@gmail.com)

Indeling klassenouders schooljaar 2018-2019
 

 Groep 1-2 A  
 Groep 1-2 B  
 Groep 3  
 Groep 4  
 Groep 5  
 Groep 6  
 Groep 7  
 Groep 8  

Ouderbijdrage

Aan het organiseren van de activiteiten op school zoals sinterklaas, kerstmis, carnaval, oudercafé, en de laatste schooldag zijn natuurlijk kosten verbonden.

De vrijwillige ouderbijdrage van 10 euro per kind per schooljaar wordt gebruikt om al deze activiteiten mee te bekostigen. De schoolfoto`s, schoolreis en de schoolverlaterdagen vallen buiten de vrijwillige ouderbijdrage. We maken gebruik van de mogelijkheid tot automatische incasso. Mocht u gebruik willen maken van de automatische incasso dan kunt u gebruik maken van het onderstaande  formulier ook downloaden.

De automatische incasso vervalt op het moment dat uw kind na groep 8 de basisschool verlaat, maar ook wanneer uw kind tussentijds overstapt naar een andere basisschool. Mochten wij in de toekomst genoodzaakt zijn om de bijdrage te verhogen, dan krijgt u hier ruim van te voren bericht van. De automatische incasso wordt in november van uw rekening afgeschreven. Dit wordt aangekondigd in de Nieuwsbrief van november.

Natuurlijk blijft de mogelijkheid de ouderbijdrage per jaar zelf over te maken op het  rekeningnummer van de oudervereniging:

Oudervereniging Basisschool de Vonder

NL51RABO0360896464

Mocht U de financiën  van het afgelopen schooljaar willen inzien dan kunt U contact opnemen met Rachel Boerekamps (boerekampssmits@hotmail.com).

Notulen vergaderingen ouderraad

De Vonder op Twitter
Willem Alexanderlaan 3 5712 CA Someren-Eind t 0493 492130 e infodevonder@prodas.nl